Deelsessie A

<< Terug

Deelsessie 13.30-14.30

De nieuwe Veldnorm Evenementenzorg

Dagelijks worden vele vrijwilligers en zorgprofessionals ingezet als hulpverlener op evenementen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Binnen de evenementenzorg bestaan verschillende, nogal uiteenlopende ideeën over wat goede en veilige evenementenzorg precies is. Er bestaat daardoor, onder meer bij het publiek, de verschillende organisaties die evenementenzorg leveren en de overheid onduidelijkheid wat precies verwacht kan worden van de evenementenzorg.
Dit heeft er toe geleid dat er na een rondgang onder enkele betrokken partijen in het werkveld een projectgroep is gevormd om veldnormen te ontwikkelen die duidelijkheid moeten verschaffen over wat goede evenementenzorg is. De Veldnorm Evenementenzorg moet duidelijkheid verschaffen over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Met:

Pim de Ruijter, arts, Lid projectgroep Veldnorm Evenementenzorg

Pim de Ruijter

Frank van Wijk, Specialist Risico’s & Veiligheid Geneeskundig bij Veiligheidsregio Utrecht, GHOR Nederland

Frank van Wijk

Ronald van Litsenburg, Event Medical Service, 

Managing Director / eigenaar Dutch Safety Group B.V. – EMSchool, Event Medical Service, BTB Fire & Medical en EMS Care

Ronald Litsenburg van